dnf乌兹辅助
dnf乌兹辅助
主要功能:自动升级搬砖无敌全屏
系统支持: Win7、Win8、windows10
授权方式:15/周
详细说明

                                快捷键功能


  

F1 倍攻开关             【无视耐久,没武器一样用】


F2 全屏    


F3 无敌


--------------------------------------------------------------------------------


F4 三速         


F7 城镇加速            


        


F10 一键处理装备        【需设置出售还是分解还是丢弃,一次没处理完可以重新按F10多次处理就行。务必在城镇中使用】  


F11  一键剧情

 


  

 


V 一键入包  

 

-------------------------------------------------------------------------------


~键       无形秒杀


  


----------------------------------------------------------------------------------


ALT+方向键   方向顺图
客户服务中心

  值班客服      (7*24小时)
  咨询①号:  点击这里给我发消息
  咨询②号:  点击这里给我发消息
  售后支持:  点击这里给我发消息

神仙客服:858582876

注:加群的朋友请带上订单号

不会使用的可以找我远程协助
非本站购买的不提供远程协助
每天在线时间:9:00 - 24:00
若无特别忙外,均天天在线服务! 

最新可用辅助
辅助视频